Prof. Dr. Vincent de Meijer

HEPATO- PANCREATO-BILIARE CHIRURG

De eerste masterclass van de Surgeon Day 2023 wordt gegeven door Vincent de Meijer, hoogleraar HPB Chirurgie en Levertransplantatie voor kinderen en volwassenen aan de RUG. Prof. De Meijer promoveerde in 2011, en na zijn opleiding in het Ikazia Ziekenhuis en het Erasmus MC is hij sinds 2016 werkzaam als chirurg in het UMCG. Hij is hoofd van het levertransplantatieprogramma, met voornaamste aandachtsgebieden kinder-HPB en levertransplantatie.

Innovatie in levertransplantatie: stop de klok met machinepreservatie

Deze masterclass staat in het teken van de tijdsdruk die een rol speelt rondom het gehele donatie- en transplantatieproces. Van de ‘’tikkende klok’’ die de zieke patiënt ervaart, de beperkte bewaartijd van de donorlever, tot het snel handelen van de donatie- en transplantatieteams om ervoor te zorgen dat de donorlever zo goed en zo snel mogelijk bij de ontvangende patiënt komt om getransplanteerd te worden. Daarnaast zal Prof. De Meijer het hebben over één van de meest recente en belangrijkste technologische innovatie in de levertransplantatie: de ontwikkeling en implementatie van machineperfusie. Het UMCG is de bakermat van de machineperfusie, en Prof. De Meijer zal de belangrijkste ontwikkelingen uiteenzetten die ertoe geleid hebben dat de tijdsdruk in levertransplantatie aan het vervagen is, waarmee Groningen een wereldwijde primeur heeft.
Dr. A. M. Leliveld

ONCOLOGISCH UROLOOG

Annemarie Leliveld is werkzaam als oncologisch uroloog in het UMCG. Gepromoveerd op urotheelcel carcinoom van blaas en hoge urinewegen. En sinds 2019 mede trekker van het blaaskankercentrum Noord Nederland. Dr. Leliveld voert zowel poliklinische invasieve onderzoeken als operaties op de operatiekamer uit bij urologische patiënten, maar ook gezamenlijk met andere snijdende collegae bij patiënten met andere aandoeningen. De hoeveelheid afval wat daarbij vrijkomt is niet alleen schrikbarend maar ook ziekmakend. Dit is mede aanleiding geweest om het voortouw te nemen in het proces naar een meer circulair werkende OK in het UMCG (maar ook landelijk) door samen te werken met alle betrokken zorgmedewerkers. Binnen het UMCG is ze actief in het Greenteam van de OK, heeft het Greenteam voor het endoscopiecentrum en interventiecentrum opgericht als ook de landelijke werkgroep de Groene Uroloog. Ze is bestuurslid van het landelijk netwerk van Landelijk Netwerk de Groene OK waarbij het doel is om alle zorgprocessen in en rond de OK versneld te verduurzamen onder andere door het delen van best practices.

Je ziet het pas als je het door hebt

De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7% van de CO2 emissie in Nederland. Wij als medewerkers in de zorg zijn dragen hierdoor bij aan de klimaatverandering. En paradoxaal genoeg worden door de desastreuze gevolgen hiervan mensen ziek. Landelijk gezien wordt er jaarlijks 39.000 ton ziekenhuisafval verbrand. We kunnen er niet meer omheen: de zorg en dus ook de operatiekamer moet verduurzamen. De bewustwording onder alle gebruikers van de operatiekamer, en de hele betrokken keten, komt (te) langzaam op gang. Aan de hand van alledaagse voorbeelden zal ik laten zien hoe wij de verduurzaming van zorgprocessen op de OK kunnen versnellen. Samenwerking, kennis vergaren én delen en veel communiceren hierover zijn van groot belang.
Spreker

Nog onbekend

Masterclass III

Zal binnenkort bekendgemaakt worden!


Spreker

Nog onbekend

Dagvoorzitter

Zal binnenkortbekend gemaakt worden.