Locatie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is de locatie van het SurgEOn Day symposium 2016. Het UMCG is een van de grootste universitaire ziekenhuizen in Nederland en tevens de grootste werkgever van Noord-Nederland. Het UMCG richt zich op drie speerpunten: patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Patiëntenzorg varieert van basiszorg tot zeer specialistische diagnostiek en behandelingen. Daarnaast doet het UMCG onderzoek naar vele ziekten en verbetering in behandelingsmethoden. Hierin wordt de Rijksuniversiteit Groningen nauw betrokken.

Het fundamenteel en klinisch onderzoek van het UMCG behoort tot de internationale wetenschappelijke top. De aanwezigheid van unieke biobanken en onderzoeksfaciliteiten trekt wetenschappers uit de hele wereld. Tevens richt het UMCG zich op het opleiden van studenten tot artsen en artsen tot medisch specialisten. De chirurgische oncologie is een grote afdeling binnen het UMCG en vormt de gastheer van SurgEOn 2016. De afdeling levert zeer specialistische zorg voor patiënten uit heel Noord-Nederland en doet vooraanstaand onderzoek om voortdurend de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren.

Het UMCG ligt tenslotte midden in het centrum van Groningen en is zeer gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.